Onze scoutingvereniging draait geheel op vrijwilligers, die zich met veel plezier inzetten voor scouting. Met brede activiteiten probeert de scoutingleiding de kinderen iedere week weer iets uitdagends te bieden. Iedere speltak heeft een contactpersoon. Hij of zij is het aanspreekpunt voor uw kind. In persoon en via de mail. 

Bestuur groep

De Johan van den Kornput scoutinggroep wordt geleid door een bestuur. Het bestuur is niet alleen verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de groep maar houdt zich ook bezig met groepsontwikkeling en het maken van beleid op uiteenlopende onderwerpen en promotie van de groep.

Groepsraad
De groepsraad wordt gevormd door de leiding van alle speltakken, andere vrijwilligers en het bestuur. De groepsraad vergadert 1 keer per 2 maanden. Tijdens deze vergaderingen worden uiteenlopende zaken besproken. Dat kan het vaststellen van de jaarplanning zijn maar ook PR en het werven van nieuwe leden en vrijwilligers. 

Stichting
Het stichtingsbestuur behartigt de belangen van de vereniging Johan van den Kornput. De stichting is verantwoordelijk voor de inventaris, het gebouwenbeheer, beheer van het terrein, het materiaal wat iedere week beschikbaar is voor de opkomsten/kampen en de financiën. De stichting zorgt voor de afdracht van de landelijke contributie, betaling van gas/water/licht en de aanschaf van materialen.

Het volgende schema laat eenvoudig zien hoe onze groep is ingericht.